Uzman Yetiştirme Eğitimleri

Ruh sağlığı alanı bireylere en iyi hizmeti verebilmek için her geçen gün bilimsel çalışmalar, yeni kuram ve tekniklerle birlikte gelişmekte olan bir alandır. Bistanbul olarak bizde bu gelişmelere katkı vermek, bireylere ruh sağlığı hizmeti verecek  alan çalışanlarının  yetişmesi için destek oluyor ve eğitimler düzenliyoruz.

Bu eğitimler:

Psikoterapi eğitimi

Objektif testler eğitimi

Projektif testler eğitimi

Klinik ilk görüşme eğitimi

Kişilik bozuklukları eğitimi