Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim Nedir?

Kimler İçin Uygulanır?

Özel eğitim aşağıda sayacağımız durumlardan bir veya daha fazlasına sahip olan çocukların durumlarına özel olarak eğitim ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, bu alan için özel olarak yetiştirilmiş öğretmen ve personellerle sağlanan eğitimdir.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler çeşitli sebeplerle kişisel özellik ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılık gösteren bireylerdir.

Peki hangi durumlarda özel eğitim gerekir?

  • Özgül öğrenme güçlüğü
  • Dil ve konuşma güçlüğü
  • Yaygın gelişimsel bozukluk
  • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu
  • Bedensel yetersizlik, süreğen hastalık ve ortopedik yetersizlik
  • İşitme yetersizliği
  • Görme yetersizliği
  • Zihinsel yetersizlik
  • Üstün ve özel yetenek

Özel eğitim kapsamında sağlanan hizmetler:

Çocukla bireysel/grup çalışma

Handikaplı çocuklara sosyal destek

Handikaplı çocukların ailesine destek

Okulla işbirliği

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları

Etkinlik Takvimi

18 February 2020 10:00
18 February 2020 15:00
22 January 2020 19:00