Nefes ve Konuşma Danışmanlığı

Nefes ve Konuşma Danışmanlığı

Konuşma bozuklukları, konuşma sırasında ağızdan çıkan seslerin anlaşılmaz ya da yanlış olarak telaffuzu, konuşmayı sağlayan organların doğru hareket ettirilememesi ya da kontrol-koordinasyon bozukluğu sonucunda iletilmek istenen mesajın doğru olarak iletilememesidir. Konuşma bozuklukları, konuşma seslerinin yanlış ya da eksik üretilmesi (artikülasyon-sesletim bozukluğu),konuşmanın akıcılığında sorun (kekemelik, takipemi), ses bozukluğu (ses kısıklığı ya da kaybı) motor konuşma bozukluğu (apraksi), konuşma ile ilgili kasların zayıflığı ya da aşırı gerginliği (dizartri) şeklinde görülebilir.

Konuşma, dış dünya ile bağlantı kurmamızı sağlayan en önemli araçtır. Konuşma Problemleri, bir sorun olmanın ötesinde, yeni sorunlara da sebebiyet verdikleri için, bir an önce düzeltilmeleri gerekir.

Kekemelik, Tutukluk, Artikülasyon, Hızlı (Bozuk) Konuşma gibi konuşma sorunlarınız için bizi arayıp,destek alabilirsiniz.

Etkinlik Takvimi

18 February 2020 10:00
18 February 2020 15:00
22 January 2020 19:00