Kurumlara Yönelik Eğitimler

Kurumlarda çalışan personellerin ve yöneticilerin stres ve öfke ile baş edebilme becerileri ruhsal sıkıntıları, yoğun iş temposu ile mücadele edememesi gibi bir çok etmen kurum çalışmalarında verimliliği düşüren faktörlerdir. Ayrıca personel alımı sırasında aradıkları pozisyona en ideal personeli bulmaları, alınan personelin şirkete vizyonuna ve misyonuna üst düzeyde katkı sağlaması için insan kaynaklarına gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir.  Bistanbul Danışmanlık merkezi olarak kurumların bu sorunlarla rahatlıkla başa çıkabilmeleri, iş verimlerinin artması, kurum için en ideal personelin alımı için uzman psikologlarımız tarafından danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bistanbul tarafından verilen danışmanlık hizmetleri ve eğitimler:

 • Kurum İçi Etkili İletişim Yolları
 • Kurum Kültürünü Oluşturulması
 • Stresle Başa Çıkma Yolları
 • Öfke Kontrolü Eğitimi
 • Zaman yönetimi
 • İş Performansı ve Verimliliği Arttırma (Dikkat ve Hafıza Eğitimi)
 • Yeni Yönetici ve Liderlik Eğitimi
 • Kurum personelinde destek ve aidiyet duygusunu geliştirmesi
 • Doğru Nefes Alma Tekniklerini Uygulama ve Konsantrasyon Çalışmaları
 • Duyguları Kontrol Edebilmek
 • İşyerinde Zor Kişiliklerle Baş edebilmek
 • Erteleme Davranışıyla Baş etme
 • Organizasyon Becerilerini Geliştirmek
 • Satış Becerilerini Geliştirmek
 • Zor Müşterilerle Etkin Diyalog Kurabilmek
 • Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme eğitimi
 • Beden Dili Mesajları ve Beden Dilini Okuma Becerisi