Kariyer Danışmanlığı

Kariyer danışmanlığı, meslek ve iş konularını odak noktasına alan danışma sürecidir. Yani kişinin kişilik yapısı, ilgi alanları, becerileri ve akademik yeterliliğine paralel bir mesleğin bulunması, bu alanda ilerleyebilmesi için yapılması gerekenlerin bireyle birlikte alanında uzman danışmanlarımız rehberliğinde planlanmasıdır.

Kariyer süreci kişinin eğitim hayatıyla başlar ve her tercih dönemi aslında bireyin gelecekteki kariyeri adına atılmış bir adımdır. Kariyer süreci; mesleki eğitimler ve meslek alanları konusunda uzmanlaşmış, konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve fırsatları takip eden, profesyonel rehberlik bilincine sahip kişilerce desteklenir ise kişi kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha doğru bir meslek seçimi yapar ve o meslekte daha iyi bir ilerleme sağlar.

Araştırmalar göstermiştir ki; kişinin sahip olduğu işten tatmini (işini sevmesi, benimsemesi ve önemsemesi) ile işte gösterdiği performans arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Yani kişinin verimli çalışabilmesi o kişinin işini sevmesiyle mümkündür. Bu hususta önemli olan bireyin kendi yapısına uygun bir meslek grubunda bulunması ve o işte kendini geliştirmeye istekli olmasıdır. Bu da bireyin meslek hayatı boyunca kazandığı deneyimlere ve aldığı eğitimlere bağlıdır. Kimi meslekler kariyer boyunca sürekli eğitimi gerektirir. Kariyer danışmanlığı yalnız meslek seçimi ve o meslekte ilerlemeyi kapsamadığı gibi kişiye uygun ve onun gelişimi yönünde öneme sahip mesleki eğitimlere katılması yada yeni açılan meslek alanları hakkında bilgi sahibi olması konusunda da danışmanlık alan bireyi destekler.

Bazen bireyler sahip oldukları meslekten memnun olsalar da önlerine çıkan farklı iş teklifleri yada eğitimler arasında karar vermekte güçlük çeker. Bu durumda kariyer danışmanları bireyle birlikte karar verme sürecine dahil olur ve iş teklifleri yada eğitim fırsatları arasından kişinin kariyerine yaralı olanı seçmelerini sağlar. Eğer kişi işinden yada bulunduğu meslek grubundan memnun değil ise bireye daha uygun olacak bir iş yada meslek bulunmaya çalışılır ve bir kariyer planı oluşturularak bireyin elde etmek istediği mesleki başarılar belli ölçüde belirlenip bireyin bu hedeflere ulaşmaya çalışması yönünde motive edilir.

Üniversite yada lisede mesleki tercih yapacaklar, iş yaşamına yeni atılacaklar, iş deneyimi olsa dahi deneyimlediği işin kendine uygun olduğunu düşünmeyenler, varolan kariyerini farklı şekilde planlamak isteyenler yada farklı iş/eğitim fırsatları arasında seçim yapmakta zorlananlar bu konuda destek alabilirler.

  • Bireyin Potansiyelinin Değerlendirilmesi (Kişilik Testleri ve Farkındalık Görüşmeleri)
  • Kariyer Olanaklarının Değerlendirilmesi (Meslek ve Sektör Görüşmeleri)
  • Hedef Belirleme
  • Kariyer Planının Hazırlanması ve Uygulanması (Alternatif Kariyer Haritaları)

Etkinlik Takvimi

18 February 2020 10:00
18 February 2020 15:00
22 January 2020 19:00