Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecini kapsayan bir dönemdir. Fiziksel olarak yaşanan değişimlerin yanı sıra gençlerin kendilerine, çevrelerine ve dünyaya yönelik sorgulamaları başlamaktadır. Bu sebeple ergenlik; fazlasıyla kafa karıştırıcı, kaygı yaratan ve çatışmaların arttığı bir dönem olmaktadır. Ergenlik döneminde yaygın olarak görülen ve üzerinde çalıştığımız sorunlar şu şekildedir:

 • Benlik ve kimlik gelişimi sorunları,
 • Arkadaşlık ilişkileri,
 • İnternet ve Oyun Bağımlılığı
 • Sosyal uyum ve uyumsuzluk problemleri,
 • Aile ile yaşanan çatışmalar ve iletişim problemleri,
 • Karşı cinsle ilgili sorunlar,
 • Özgüven sorunları,
 • Depresyon, içe kapanma, yalnızlaşma,
 • Çekingen ve saldırgan davranışlar,
 • Gelecek kaygıları ve hedef belirleme,
 • Okul ve akademik konularda sorunlar,
 • Dikkat ve konsantrasyon problemleri,
 • Beslenme problemleri,
 • Uyku problemleri,
 • Kendine zarar verici ve riskli davranışlar,
 • Bağımlılık ile ilgili problemler
 • Etkili ders çalışma yollarını öğrenme

 

Ergen danışmanlığında; probleme yönelik çalışılmasının yanında, ergenin duygusal ve sosyal açıdan güçlenebilmesi, içinde olduğu gelişim döneminin özelliklerine uygun olarak yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi ve çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesi amaçlanmaktadır.

Ergen danışmanlığının bireye sağladığı en önemli yararlardan biri, ileriki yaşam dönemlerinde ortaya çıkabilecek ve kişiliğin oluşumunu olumsuz yönde etkileyebilecek sorunların; zamanında çözülebilmesine olanak sağlamasıdır. Ergenlik döneminde sunulan danışmanlık hizmeti, gençlerin bu önemli süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmaktadır.

Etkinlik Takvimi

18 February 2020 10:00
18 February 2020 15:00
22 January 2020 19:00