ÇIDAM KUMKALE SÖNMEZ

ÇIDAM KUMKALE SÖNMEZ - UZM. KLİNİK PSİKOLOG - AİLE DANIŞMANI -CİNSEL DANIŞMAN

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise; T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamış, çocuk-ergen-yetişkin uzmanlıklarını almıştır. Yüksek lisans programından; “Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Eşlerde Evlilik Uyumu ve Bağlanma Stillerinin İncelenmesi” isimli tezini sunarak mezun olmuştur.

Lisans döneminde Or’Ahayim Özel Balat Hastanesi Geriatri Kliniği’nde staj yapmıştır. Alzheimer ve Demans tanısı almış hastalarla eğitim yılı boyunca ilgilenmiş, etkinliklerde bulunmuştur. Çeşitli STK’larda gönüllü olarak birçok çalışmalarda bulunmuştur. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) bir eğitim yılı süresince ilkokul düzeyindeki çocuklara destek olup, dersler vermiştir. Otistikler Derneği’nde görev almış ve dernek yararına sosyal faaliyetlerde bulunmuştur. Yüksek lisans uzmanlık stajını da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Erkek Psikoz Kliniği’nde tamamlamıştır.

Üsküdar Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Uzmanlık Eğitimi’ni tamamlamış ve ailelerle “Aile Danışmanı” olarak çalışmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Byron Norton tarafından verilen Deneyimsel Oyun Danışmanlığı I. ve II. Düzey Eğitimi’ni tamamlamış, yine Norton tarafından verilen webinarlar ve süpervizyonlara devam etmiştir. Süreç içerisinde tabi tutulduğu sınavdan başarıyla geçerek; “Associate Diploma” seviyesine hak kazanmıştır. Uzmanlığını geliştirme çalışmalarına halen devam etmektedir.

Havacılık Sektörü’ne eğitim ve danışmanlık alanında hizmet veren bir firmaya bağlı olarak; havayolu taşımacılığında lider olan şirketin uzun yıllarca Kabin Personeli İşe Alım Süreçlerinin Psikolog Görüşmeleri’ni gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Kabin Memuru/Amiri Eğitim Süreçleri’nde; Davranış Bilimleri, Liderlik ve Motivasyon, Kişisel Etkiyi Geliştirme ve Özgüven Eğitimleri’ni vermiştir. Aynı şirketin, “Şirket Psikoloğu” olarak çalışmış ve tüm şirket personeline Danışmanlık ve Danışmanlık Hizmetleri (Bireysel Danışmanlık, Çift Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı) vermiştir. Eş zamanlı olarak aynı havayolu şirketinin yer hizmetleri ihtiyacını karşılayan şirkette de “Şirket Psikoloğu” unvanı ile Danışmanlık ve Danışmanlık Hizmetleri vermiş, Apron Personeli İşe Alım Süreci’nde psikolojik değerlendirmeler/testler yapmıştır. Bu şirkette çalışan yer hizmetleri personeline(memur/şef/müdür) Temel İletişim ve Davranış, Motivasyon ve Özgüven Eğitimleri’ni vermiş, Çalışan Anne Olmak adlı seminer vermiş ve şirket dergisinin birçok sayısının “Psikolog Gözüyle” sayfasında yazılar yazmıştır.

Çalışma hayatı süresince psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk-ergen danışmanlığı, oyun danışmanlığı,  yetişkin-bireysel danışmanlığı, çift danışmanlığı , aile danışmanlığı, cinsel danışmanlığı ve havacılık psikolojisi alanlarında destek vermiştir.

Türk Psikologlar Derneği ve Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği üyesidir.

Web:

bistanbuldanismanlik.com

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi-Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu

Terapide Mindfulness Eğitimi- Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil

The Attachment Based Family Therapy Introductory Workshop- Suzanne A. Levy, Ph.D.

Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey Eğitimi-Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil

Deneyimsel Oyun Terapisi II. Düzey Eğitimi-Prof. Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Güveni Test Etmek ve Bağlılık Aşamaları-Prof. Dr. Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi’nde Travmanın İfadelerinin İzlenmesi-Prof. Dr. Byron Norton

Aile İçi Şiddetin Genç Çocuklar Üzerindeki Etkisi- Prof. Dr. Byron Norton

Aile Danışmanlığı Uzmanlık Eğitimi-Üsküdar Üniversitesi

Psiko-Onkoloji (Kanser Psikiyatrisi) Eğitimi-Prof. Dr. Sedat Özkan

Cinsel Terapi Eğitimi-Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği-Dr. Cem Keçe

Fotoğraf Terapisi (Photo Therapy)-Uzm. Psk. Hüseyin Fırat

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi-Dr. Nevin Dölek

Biblioterapi-Uzm. Psk. Hüseyin Fırat

Psikometrik Testlerle Çocuk Değerlendirme Eğitimi-İDEMER

Stanford Binet Zeka Testi-KİM Psikoloji