Ailelere ve Yetişkinlere Yönelik Psikoeğitim

Eğer bir problemi anlarsak o problemi nasıl çözümleyebileceğimizi de daha rahat anlarız. Psikoeğitim, ruhsal bozukluğu olan yetişkinlere ve ailelere bilişsel, duygusal ve davranışsal yaklaşımların harmanlanarak sunulduğu ve çok katılımcıların olduğu bir eğitim modelidir. Psikoeğitimdeki ana hedef gelişmiş bir “sebep-sonuç” farkındalığı, kazandırmaktır. Yani psikoeğitim, kişilerin başkalarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, kendilerini, yeteneklerini farkında olmalarını, başkalarını anlayabilmelerini ve buna bağlı bilinçlenmelerini sağlayan daha çok önleyici bir çalışmadır. Psikoeğitimin özellikleri;

-Önleyicidir

-Eğitseldir

-Gelişimseldir

-Beceri geliştirmeye yöneliktir

-Herkes içindir veya gönüllü olan kişilere yöneliktir.

Verdiğimiz eğitimler:

Çocuk odaklı ebeveyn eğitim grubu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Anne –Baba Eğitim Programı